Klippekortordningen betyder, at du kan få en frakendelse af førerretten eller blive pålagt et kørselsforbud, hvis du gentagne gange overtræder visse bestemmelser i færdselsloven som medfører klip. Dette gælder uanset, om overtrædelserne er begået ved flere forskellige kørsler, under ét kørselsforløb eller i samme situation.

Hvor mange klip skal der til

Hvis du inden for en periode af 3 år begår 3 kliprelevante overtrædelser med motorkøretøj eller stor knallert, vil du få en betinget frakendelse af førerretten.. Du kan læse mere om betinget frakendelse her.

Hvis du inden for de første 3 år efter, at du har erhvervet kørekort for første gang, begår 2 kliprelevante overtrædelser, vil du dog allerede i forbindelse med klip nr. 2 få et kørselsforbud. Du kan læse mere om kørselsforbud her.  

Hvis du inden for en periode af 3 år begår 6 kliprelevante overtrædelser (eller 4 kliprelevante overtrædelser som førstegangserhverver), vil du få en ubetinget frakendelse af førerretten i forbindelse med det sidste klip. Du kan læse mere om ubetinget frakendelse her.

Hvor længe gælder et klip

Et klip gælder i 3 år fra den dag, hvor overtrædelsen blev begået.

Hvis du vil vide, hvor mange klip du har, skal du henvende dig til politiet

Hvilke overtrædelser giver klip i kørekortet

Du kan få et klip, hvis du:
• overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 %
• overskrider en uafbrudt kantlinje i forbindelse med ulovlig kørsel i nødsporet
• overskrider spærrelinjer ved overhaling
• kører over for rødt lys
• kører mod kørselsretningen
• overtræder reglerne om slalom- og forbikørsel i tæt trafik
• kører venstre om et helleanlæg
• kører om kap eller væddeløbskørsel på vejen
• kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
• kører med for kort afstand til forankørende
• overtræder reglerne om vigepligt
• overtræder reglerne om overhaling og forbud mod overhaling
• øger hastigheden, når du bliver overhalet
• overhaler ved et fodgængerfelt
• ændrer færdselsretning og placering mv. til fare eller ulempe for andre trafikanter
• overtræder reglerne om vognbaneskift
• kører uden at anvende det foreskrevne sikkerhedsudstyr til børn