Kapitel 1.3 Uddannelse

Hvem skal have kapitel 1.3-uddannelse?

Personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af sådant gods. Det fremgår af kapitel 1.3 i ADR-konventionen.

Disse personer kan være ansat hos afsender, transportør, modtager, læsser, pakker eller påfylder. Det centrale er, om disse personer har opgaver i relation til vejtransport af farligt gods. Det fremgår af kapitel 1.3 og afsnit 8.2.3 i ADR-konventionen. Vær opmærksom på, at uddannelsen skal være gennemført, før de pågældende personer kan påtage sig ansvaret for de nævnte opgaver

Eksempel 1:

En chauffør transporterer farligt gods som en frimængdetransport. Chaufføren er derfor ikke omfattet af kravet om at have et ADR-bevis, hvis vedkommende i stedet har gennemført uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR-konventionen. 

Eksempel 2:

En truckfører læsser farligt gods på eller af en lastbil og anses derfor for at have en opgave i relation til transport af farligt gods. Truckføreren skal altså være uddannet i henhold til kapitel 1.3. En truckfører, der flytter farligt gods fra et sted til et andet på et lager, udfylder derimod ingen funktion med direkte relation til en transport omfattet af ADR. I det tilfælde kræves derfor ingen uddannelse i henhold til kapitel 1.3.

Eksempel 3:

​En kontormedarbejder, der udfylder transportdokumenter i overensstemmelse med ADR, har en opgave i relation til transport af farligt gods. Derfor skal kontormedarbejderen være uddannet i henhold til kapitel 1.3. ​​

Eksempel 4:

​På en genbrugsplads klassificerer og pakker en medarbejder affald, der er farligt gods, med henblik på efterfølgende transport til bortskaffelse. Medarbejderen har en opgave i relation til transport af farligt gods og skal derfor være uddannet i henhold til kapitel 1.3.​

Eksempel 5:​

​En medarbejder pakker farligt gods i begrænsede mængder (LQ) og anses derfor for at have en opgave i relation til transport af farligt gods. Medarbejderen skal altså være uddannet i henhold til kapitel 1.3. Samme krav gælder i øvrigt for andre med LQ-opgaver, herunder chaufføren. ​

Hvis en transport er undtaget fra ADR, gælder undtagelsen også uddannelse i henhold til kapitel 1.3. 

  • Kørekort skal tages der hvor du kan føle dig tryg
  • Jeg har 24 års erfaring som kørelærer
  • Teori foregår på Holbæk station
  • Mine priser er billigere end hos andre trafikskoler

  • Følg mig på Facebook