​Modul 2

Modul 2 4 x 45 Teori

3.1.1 Fartegenskaber

3.1.2 Styreegenskaber

3.1.3 Førerens orienteringsvilkår

3.2 Forskellige køretøjers manøvregenskaber

4.1.1 Bilistens vigtigste opgaver.

4.1.2 Reaktionstiden.

4.1.3 Opfattelses- og reaktionsevnens begrænsning.

4.1.4 Forbedring af opfattelses- og reaktionsevnen.

4.1.5 Mobiltelefoners indvirken på opfattelses- og reaktionsevnen.

4.1.6 Forskellige aktiviteters indvirken på opfattelses- og reaktionsevnen.

4.2.1 Synsretning og bevægelsesretning.

4.3.1 Bedømmelse af afstand.

4.3.2 Bedømmelse af egen hastighed.

4.3.3 Bedømmelse af andres hastighed.

4.4.1 Alkohol.

4.4.2 Sygdom, medicin, træthed og lignende.

​4.5.1 Ulykker, alder og trafikantart.

4.5.2 Aldersbetingede vanskeligheder.

4.6.1 Kendetegn på alder, opmærksomhed og hensigt.

4.6.2 Særlig udsatte trafikanters typiske fejl.

4.7.1 Holdninger.

4.7.2 Adfærd.

4.7.3 Risikoblindhed.

5.1.1 Grænser for vejes sikkerhed.

5.1.2 Benyttelse af vejene.

5.2.1 Kendetegn på risikoforhold.

5.2.2 Vejens omgivelser.

5.2.3 Vejens udstyr eller standard.

5.2.4 Vejens forløb.

5.2.5 Vejens brug.

5.2.6 Vejens type eller klasse.

​Denne lektion er modul 2 på online teoriundervisning

  • Kørekort skal tages der hvor du kan føle dig tryg
  • Jeg har 24 års erfaring som kørelærer
  • Teori foregår på Holbæk station
  • Mine priser er billigere end hos andre trafikskoler

  • Følg mig på Facebook