​Modul 4

Modul 4 3 x 45 Teori

6.1.1 Færdselslovens gyldighed.

6.1.2 Anvisninger for kørslen.

6.2.1 Grundregler for færdslen.

6.2.2 Fare, ulempe og unødig ulempe.

6.2.3 Signalgivning og brug af lys uden for lygtetændingstiden.

6.2.4 Fri passage for bestemte trafikarter.

6.2.5 Personer og gods mv.

6.2.6 Motorstop og slæbning mv.

6.2.7 Færdselsulykke.

6.2.8 Forsikringspligt.

6.2.9 Overladelse af køretøj til andre.

Teoriundervisningen i forbindelse med manøvrerne på vej skal omfatte alle undervisningsplanens delmål vedrørende kendskab til ulykker og risikoforhold, orienteringsfærdigheder samt lovbestemmelser i øvrigt.

7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant.

7.2 Placering under ligeudkørsel.

7.3 Hastighed under ligeudkørsel.

7.4 Vognbaneskift og sammenfletning.

7.5 Vending og baglænskørsel

Denne teorilektion er modul 4 på online teori

  • Kørekort skal tages der hvor du kan føle dig tryg
  • Jeg har 24 års erfaring som kørelærer
  • Teori foregår på Holbæk station
  • Mine priser er billigere end hos andre trafikskoler

  • Følg mig på Facebook