​Kontrol af bærende dele

 • Dæk skal på alle hjul have mindst 1,6 mm dybde i slidbanens hovedmønster. Sliddet bør ikke være ujævnt og dækket skal være uden beskadigelser.
 • Dækformen må ikke være unormal.
 • Chassisrammen og trækstangen må ikke være deformeret, revnet eller beskadiget i øvrigt.
 • I hjulophænget som helhed eller i dets enkelte dele må der ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør.
 • Dæk, fælge og hjullejer skal være ubeskadigede.
 • Dæk skal være pumpet op til et lufttryk efter fabrikantens forskrifter.
 • Dæk på samme aksel skal sammenlagt have en bæreevne som mindst skal svare til det tilladte akseltryk. Bæreevnen fremgår af dækmærkningen. Dæk skal desuden være af en dimension og udformning, der svarer til fælgen.
 • Dæk på samme aksel skal være af samme dimension og type (bortset fra nød-reservehjul).
 • Påhængskøretøjet skal være affjedret på alle aksler
 • Kørekort skal tages der hvor du kan føle dig tryg
 • Jeg har 25 års erfaring som kørelærer
 • Teori foregår på Holbæk station, 1. sal
 • Mine priser er billigere end hos andre trafikskoler

 • Følg mig på Facebook