​Trailermål: Længde, bredde og højde

Længde

Bil og alm. trailer;

 • Traileren må max. være 12 meter lang
 • Bilen må være 12 meter lang
 • Men tilsammen må de højst være 18,75 meter
 • Sættevognstog må højest være 16,50 meter ial

Bredde

 • Et påhængskøretøj må max. være 2,55 meter bredt.

Med eller uden læs:

 • Påhængskøretøjet må ligeledes højst være 35 cm bredere i hver side.
 • Er bilen 180 cm bred, må traileren altså max være 250 cm bred

Højde

Påhængskøretøjet må blive indtil 4 meter højt, med eller uden læs

Påhængskøretøjets vægt

 • Der må ikke tilkobles et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3500 kg.
 • Den samlede vægt af vogntoget kan da maksimalt blive 7000 kg, men må ikke overstige den af bilfabrikanten anviste vogntogsvægt (bilens tilladte totalvægt+max påhængsvægt med bremser).
 • Denne findes i registreringsattesterne eller bilens instruktionsbog
 • Kørekort skal tages der hvor du kan føle dig tryg
 • Jeg har 25 års erfaring som kørelærer
 • Teori foregår på Holbæk station, 1. sal
 • Mine priser er billigere end hos andre trafikskoler

 • Følg mig på Facebook