Samtykkeerklæring

For at en person under 18 kan få et kørekort, skal den eller dem der har forældremyndigheden give deres tilladelse. Det sker på denne blanket. Du skal downloade den udskrive den udfylde den og aflevere den til mig. Dette skal ske sammen med de øvrige papirer du skal aflevere

Samtykkeerklæring til 17 årige