Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Frakendelser

Betinget frakendelse

Du kan risikere at få en betinget frakendelse af førerretten, hvis du overtræder færdselsloven. Det fremgår af færdselslovens § 125, hvornår betinget frakendelse af førerretten kan komme på tale.

Du får lov til at beholde din førerret på vilkår af, at du i en prøvetid på tre år ikke overtræder færdselsloven, så førerretten skal frakendes.

Politiet vil indkalde dig til en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Den kontrollerende køreprøve skal afholdes senest seks måneder efter, at afgørelsen herom er endelig. Politiet kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra tidsfristen.

Hvis du ikke aflægger en kontrollerende køreprøve inden den frist, som politiet har givet dig, vil din førerret blive inddraget. Det samme gør sig gældende, hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve.

Hvis den betingede frakendelse af førerretten skyldes spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus), før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Hvis du vælger at udvide din førerret med en eller flere nye kategorier eller med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, kan denne køreprøve træde i stedet for den kontrollerende køreprøve. 

Det er dog en betingelse, at køreprøven aflægges efter den overtrædelse, som medførte frakendelsen, og at køreprøven, der aflægges består af både teoriprøve og praktisk prøve.​

Ubetinget frakendelse

Du kan risikere at få en ubetinget frakendelse af førerretten, hvis du overtræder færdselsloven. Det fremgår af færdselslovens § 126, hvornår ubetinget frakendelse af førerretten kan komme på tale.

En ubetinget frakendelse af førerretten betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet.

Frakendelsestiden bliver fastsat til et tidsrum mellem seks måneder og 10 år. Skyldes frakendelsen spirituskørsel og/eller overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 og 2, fastsættes frakendelsestiden altid til minimum tre år. Under særligt skærpende omstændigheder kan du også få frakendt førerretten for bestandigt.

Efter udløbet af frakendelsestiden skal du generhverve førerretten, hvis du fortsat ønsker at føre motordrevet køretøj. Du skal i den forbindelse bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).

Du kan tidligst aflægge den praktiske køreprøve en måned før frakendelsestidens udløb.

Hvis overtrædelsen er begået inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret, skal du i visse tilfælde også gennemføre en særlig køreundervisning. Det fremgår af færdselslovens § 60 c, stk. 3, hvornår det er tilfældet.

Hvis du har fået en ubetinget frakendelse på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus), før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve. Du kan tidligst påbegynde ANT-kurset tre måneder før frakendelsestidens udløb. Hvis overtrædelsen er begået inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret, træder ANT-kursus i stedet for den særlige køreundervisning.

Hvis du vælger at udvide din førerret med en eller flere nye kategorier eller med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, kan denne køreprøve træde i stedet for den kontrollerende køreprøve. Det er dog en betingelse, at køreprøven aflægges efter den overtrædelse, som medførte den ubetingede frakendelse af førerretten. Samtidig skal køreprøven være bestået inden for det sidste år før frakendelsestidens udløb og inden for det sidste år før ansøgningen om generhvervelse af førerretten. Beståelse af køreprøve fritager ikke fra evt. gennemførelse af ANT-kursus.

Kørselsforbud

I visse tilfælde skal både ANT-kursus og særlig køreundervisning gennemføres.

Du kan risikere at få et kørselsforbud, hvis du overtræder færdselsloven inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret. Det fremgår af færdselslovens § 127, hvornår kørselsforbud kan komme på tale.

Et kørselsforbud betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet.

Inden du kan få førerretten gengivet, skal du gennemføre særlig køreundervisning og bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). 

Hvis du har fået et kørselsforbud på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du i stedet for den særlige køreundervisning gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).

Den særlige køreundervisning kan ikke påbegyndes, før der foreligger en endelig afgørelse om kørselsforbud.

ANT- kursus... hvad er det?

Hvis du på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., har fået en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten eller et kørselsforbud, skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus). Kurset er obligatorisk og skal være gennemført, før den kontrollerende køreprøve kan aflægges.

Et ANT-kursus består af fire lektioner af tre timers varighed fordelt over mindst fire uger. Der er mødepligt til alle lektioner. Reglerne for deltagelse i kurset fremgår af undervisningsplanen for kursus i alkohol, narko og trafik. Hvis du ikke følger reglerne for deltagelse i kurset, kan du blive bortvist.

Når du har gennemført kurset, får du udleveret et kursusbevis. ANT- kursusbeviset må højst være et år gammelt ved indleveringen af ansøgning om kontrollerende køreprøve.

Hvis du har gennemført et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus), må A/T-kursusbeviset højst være et år gammelt ved indleveringen af ansøgning om kontrollerende køreprøve.

Hvis du har fået et kørselsforbud eller en betinget frakendelse af førerretten, kan du begynde på det første ledige ANT-kursus. Hvis du har fået en ubetinget frakendelse af førerretten, kan du tidligst påbegynde ANT-kurset tre måneder før frakendelsestidens udløb.

Læs mere om ANT-kurset i pjecen (pdf), og find svar på, hvor du kan tilmelde dig et ANT-kursus på www.alkohologtrafik.dk.

  • Kørekort skal tages der hvor du kan føle dig tryg
  • Jeg har 27 års erfaring som kørelærer
  • Teori foregår på;
    ​- Holbæk station, 1. sal
    ​- Kordilgade 46 i Kalundborg
  • Mine priser er billigere end hos andre trafikskoler

  • Følg mig på Facebook