Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Pr. 1. april 2014 kan pc-undervisning (hvor du selv sidder ved en pc) kun anvendes i meget begrænset omfang.

De nye regler er beskrevet således i politiets vejledning til undervisningen:

Et IT-baseret undervisningsprogram er et medie, hvor eleven selvstændigt kan gennemføre køreundervisningen uden kørelærerens medvirken. Forskellen på et IT-baseret undervisningsprogram og egentlig kørelærerundervisning er, at det IT-baserede undervisningsprogram alene er et hjælpemiddel til brug for kørelærerens undervisning, mens kørelærerundervisningen foregår som en aktiv dialog mellem kørelæreren og eleverne.

IT-baserede undervisningsprogrammer kan anvendes på samme måde som andre hjælpemidler som video, lysbilleder, PowerPoint, teoribog og lignende i køreuddannelsen.

Anvendes IT-baserede undervisningsprogrammer, skal kørelæreren som aktiv vejleder og diskussionsparter for køreeleverne være til stede i undervisningslokalet. Teoriundervisning, der enten er kompliceret eller indebærer bearbejdning af køreelevernes holdninger og adfærd, skal herudover altid gennemføres som holdundervisning i en aktiv dialog mellem kørelæreren og alle køreelever. 

Afsnittene 3, 4, 5, 7, 8 i undervisningsplanen for køreuddannelsen er adfærds- og holdningsbearbejdende eller indeholder komplicerede forhold. Disse afsnit skal derfor altid gennemføres ved en aktiv dialog mellem kørelæreren og alle køreelever på holdet samt køreeleverne imellem, for derved at opnå en trafiksikker holdning og adfærd.

Her på køreskolen undervises efter vejledningen og uden pc-undervisning, og vi anbefaler dig at tjekke om den køreskole du vælger anvender pc’ere som primær undervisningsform.

Hvis det er tilfældet skal du være opmærksom på at hele dit undervisningsforløb kan underkendes, og du risikerer at skulle starte helt forfra med dit kørekort.

Du er velkommen til at kontakte mig og høre mere.​

  • Kørekort skal tages der hvor du kan føle dig tryg
  • Jeg har 27 års erfaring som kørelærer
  • Teori foregår på;
    ​- Holbæk station, 1. sal
    ​- Kordilgade 46 i Kalundborg
  • Mine priser er billigere end hos andre trafikskoler

  • Følg mig på Facebook